23.08.2017

 

Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 1.79 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2012 г. 1.62 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2012 г 194.59 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2011 г. 282.18 KB
Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година 440.50 KB
ПРОГРАМА от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони 4.23 MB
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2006 - 2020 Г. 234.52 KB
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РОДОПИТЕ 1.76 MB
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РОДОПИТЕ 186.50 KB
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РОДОПИТЕ 3.15 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »