18.10.2017

 

 1. DOk_OZ
  .zip файл (104.79 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № РД-09-177 от 12.10 2017 год.
  10/16/2017 10:24:19 AM
  Сваляне
 2. Dok_PML
  .zip файл (83.52 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № РД- 09- 176 и РД- 09- 178 12.10. 2017 год.
  10/16/2017 10:22:26 AM
  Сваляне
 3. PML2
  .zip файл (78.86 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-178 Хасково, 12.10.2017 г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.102 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и заповед № РД 46-158/ 30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.35 от 02.05.2017 год.
  10/13/2017 7:39:23 PM
  Сваляне
 4. PML1
  .zip файл (78.07 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-176 Хасково, 12.10.2017 г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.102 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и заповед № РД 46-158/ 30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.35 от 02.05.2017 год.
  10/13/2017 7:38:29 PM
  Сваляне
 5. EPK_TN
  .rar файл (88.31 KB)
  ЗАПОВЕД № РД-09-177 Хасково, 12.10.2017 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-158/ 30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.35 от 02.05.2017 год.
  10/13/2017 7:36:00 PM
  Сваляне
 6. Agraren doklad 2016
  .pdf файл (3.26 MB)
  АГРАРЕН ДОКЛАД 2016
  10/11/2017 9:54:23 AM
  Сваляне
 7. Аграрен доклад 2015
  .pdf файл (3.54 MB)
  АГРАРЕН ДОКЛАД 2015
  10/11/2017 9:54:22 AM
  Сваляне
 8. Aграрен доклад 2014
  .pdf файл (3.24 MB)
  АГРАРЕН ДОКЛАД 2014
  10/11/2017 9:54:21 AM
  Сваляне
 9. Agragren_doklad_2013
  .pdf файл (1.53 MB)
  АГРАРЕН ДОКЛАД 2013
  10/11/2017 9:48:32 AM
  Сваляне
 10. КЗЗ-3-Решение_091017
  .doc файл (111.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 28.09.2017 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  10/11/2017 9:22:30 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »