23.08.2017

 

 1. obiava_2_Stambolovo 2017_2018
  .doc файл (68.50 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Стамболово, обл.Хасково ще се проведат в сградата на Общинска администрация -Стамболово по приложения график:
  8/21/2017 3:39:41 PM
  Сваляне
 2. obiava_2_Stambolovo
  .doc файл (63.00 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Хасково, офис Стамболово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Хасково, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.
  8/21/2017 3:39:05 PM
  Сваляне
 3. obiava_2_OSZ_Haskovo
  .doc файл (73.50 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Хасково ще се проведат в сградата на ОСЗ Хасково по приложения график:
  8/21/2017 2:11:16 PM
  Сваляне
 4. Obyavlenie20172018 (1)
  .doc файл (68.50 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Хасково обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Хасково, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.
  8/21/2017 2:09:02 PM
  Сваляне
 5. ОБЯВА2_ 2017 _2018_SVGR
  .doc файл (75.50 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Свиленград ще се проведат в сградата на ОСЗ Свиленград съгласно приложения график:
  8/18/2017 5:01:21 PM
  Сваляне
 6. OBYAVA_2_SIMEONOVGRAD
  .doc файл (69.00 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Симеоновград ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград, офис Симеоновград съгласно приложения график:
  8/18/2017 7:54:40 AM
  Сваляне
 7. Obqva
  .docx файл (52.06 KB)
  ОБЯВА На основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ ,във връзка с чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба „Земеделие”-Харманли обявява ,че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Харманли , въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.
  8/16/2017 3:31:30 PM
  Сваляне
 8. ОБЯВА 2017 _2018_SVGR
  .doc файл (73.00 KB)
  О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба “Земеделие” – Свиленград обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Свиленград, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.
  8/16/2017 1:30:05 PM
  Сваляне
 9. Har
  .rar файл (2.93 MB)
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с процедурата по създаване масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година и в изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи подали декларация по чл. 69 и заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ както и всички заинтересовани лица, че на основание на издадени заповеди по реда на чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата в община Харманли ще се проведат в сградата на Общинска служба “Земеделие” гр. Харманли съгласно приложения график.
  8/16/2017 11:16:26 AM
  Сваляне
 10. Topolovgrad_obv2 _2017
  .doc файл (71.00 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с подадени заявления за участие в споразумения за ползване по чл.37 в от ЗСПЗЗ, на основание чл.72 ал. 4 от ППЗСПЗЗ , ОСЗ Тополовград съобщава, че са изготвени предварителни регистри на имотите, заявени с декларации по чл.69 и заявления по чл.70,ал.1 от ППЗСПЗЗ в землищата на община Тополовград.
  8/16/2017 11:12:23 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »